חברת מרקיורימובל תקים פיילוט לטכנולוגיה חדשנית

מרקיו רימובל תקדם פיילוט לטכנולוגיה חדשנית בתמיכת ומימון רשות החדשנות והמשרד לאיכות הסביבה ובשיתוף עם חברת החשמל לישראל
במסגרת פרוייקט הפיילוטים (תכנית הדגל של רשות החדשנות לתמיכה בחברות בשלב הצמיחה) ולאחר הליך תחרותי וסינון, זכתה החברה בתמיכה תקציבית משמעותית להקמה של פיילוט (“תכנית הרצה”) לטכנולוגיה חדשנית לטיפול במזהמים בגזי פליטה תעשיתיים.
פתרון ה C-MPR™ אותו פיתחה החברה הנו תהליך ייחודי להרחקה יעילה של מספר מזהמים מגזי פליטה תעשייתיים (תחמוצות חנקן, תחמוצות גפרית וכספית) המיושם במתקן ספיגה בודד.
היכולת לבצע בו זמנית ספיגה סימולטאנית והפרדה סלקטיבית של מספר מזהמים, תוך הפיכתם לתוצרים ברי שימוש ובעלי ערך מסחרי – הנה מהפכנית ביחס לאופן שבו מטופלים המזהמים כיום.
מתקן הפיילוט צפוי להיות מיושם בשטח תחנת כוח עד סוף שנת 2019.

January 1, 2019
  • Drop us a line

    Fill in the form and we will get back to you as soon as possible